Website Banner
 
   
 
 
 
     บริษัท เคนเนค เทคโนโลยี จำกัด  ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรผลิตอาหาร 
เครื่องจักรโรงฆ่าสัตว์ ทุกประเภท  พัฒนาระบบโรงฆ่าสัตว์และชำแหละ 
ภายในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล  มีความสะอาด ปลอดภัย และรวดเร็ว  

 
 
   
 
 "กินเรื่องใหญ่" หลายๆท่านคงจะไม่ปฏิเสธ คำพูดประโยคนี้เป็นแน่ ทำไมน่ะหรือครับ ก็เพราะว่า สมัยนี้เรามีการ
 ค้นพบว่า โรคภัยไข้เจ็บหลายๆโรคล้วนมีที่มาจากการกิน แล้วอย่างนี้ จะไม่ให้เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างไร 
 หลายๆท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีการรณณรงค์เกี่ยวกับความสะอาดในอาหารที่บริโภค เพื่อ
 ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่ท่านเคยคิดหรือไม่ว่า การที่อาหารจะสะอาดได้ ต้นทางของวัตถุดิบ
 ที่จะนำมาผลิตนั้นก็ต้องมีความสะอาดเช่นกัน .....อ่านต่อ
 
 
 

 
       

   
       
   
 
   
Current Pageid = 1